DEFINICE A INTERPRETACE

Následující podmínky mají níže uvedený význam, pokud přímo v těchto podmínkách není uvedeno jinak:

Podmínky - následující podmínky upravující přístup ke službám a používání služby Gerard® NetClub a každé z jejích částí nebo aplikací

Gerard® –AHI Roofing Kft., společnost založená a působící podle právních předpisů Maďarska se sídlem ve Fehérvári út 28/14, 8100 Várpalota, Maďarsko, registrační číslo společnosti: 19-09-511580; e-mail: office@gerardroof.com

Projektový manager – Ad Alchemy SRL, rumunská společnost registrovaná pod č. J40 / 160/2014, jediný identifikační kód RO32642092, se sídlem 36 Justitiei Street, 4. okres Bukurešť, Rumunsko; e-mail: [●]@adalchemy.ro

Webové stránky – www.gerardroofs.eu doména společně se všemi jejími subdoménami, které provozuje společnost Gerard® nebo jiná řádně zmocněná osoba

Produkty – typy střešních tašek a jiných střešních řešení, které čas od času uvádí Gerard® na webových stránkách

Gerard® NetClub – vyhrazené oblasti na webových stránkách, realizace věrnostního programu vyvinutého společností Gerard® pro uživatele na základě těchto smluvních podmínek

Uživatelé – prodejci a pokrývači, kteří dodržují podmínky uvedené v tomto dokumentu registrovaní v Gerard® NetClub, prostřednictvím nastavení účtu

Prodejce – jakákoli osoba, která platně jedná jako obchodní zástupce společnosti Gerard® nebo distributora / dealera produktů

Pokrývač – pracovník pokládající střech registrovaný v Gerard® NetClub spolu se svým týmem, a tudíž i zapsaný do věrnostního programu vyvinutého společností Gerard®

Tým – tým pokrývačů

Klient – jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o produkty nebo která již produkt zakoupila

RoofNest – vyhrazená oblastGerard® NetClub, kde mohou uživatelé vyměňovat bonusové body za uvedené propagační položky

RoofNet – mobilní aplikace spojená s Gerard® NetClub, věnovaná především klientům a obecně veřejnosti propagující produkty, projekty a pokrývače

Účet – sekce Gerard® NetClub sestávající z emailové adresy a hesla umožňující uživateli přihlásit se do věrnostního programu, který byl vyvinut společností Gerard® a který zahrnuje informace o každém jednotlivém uživateli na základě jeho profilu (projektové portfolio, recenze, bonusové body atd.)

Projekt – střecha instalovaná týmem na konkrétní stavbě, fotografie a podrobnosti o této stavbě (majitel, lokalita) jsou registrovány na Gerard® NetClub

 

VLASTNICTVÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. SOUHLAS SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI

Tyto podmínky se vztahují k webovým stránkám Gerard® NetClub, stejně tak jako k jejich subdoménám a aplikacím. Tyto webové stránky jsou vlastnictvím společnosti Gerard®, a Gerard® NetClub společně se svými sekcemi a mobilními aplikacemi (jako je RoofNest a RoofNet) jsou spravovány projektovým manažerem.

VYUŽITÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK SOUHLASÍTE S TĚMITO POSMÍNKAMI A S JAKOUKOLIV JEJICH NOVOU VERZÍ ZVEŘEJNĚNOU BĚHEM DOBY OD VAŠÍ POSLEDNÍ NÁVŠTĚVY. POKUD NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY.

Společnost Gerard® si vyhrazuje právo kdykoliv podle svého uvážení měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat části těchto podmínek. Je Vaší povinností tyto změny pravidelně kontrolovat. Vaše další používání webových stránek po zveřejnění změn znamená, že tyto změny akceptujete a souhlasíte s nimi. Dokud budete dodržovat tyto podmínky, společnost Gerard® Vám uděluje osobní, nevýhradní, nepřenositelné, omezené oprávnění k přístupu a používání webových stránek.

 

AKTIVACE A DRŽENÍ ÚČTU

Registrací na těchto webových stránkách uvádíte, že je Vám alespoň 18 let nebo jste dosáhli ve svém místě bydliště již plnoletosti a že vaše registrační údaje jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Jste zodpovědní za zachování tajnosti Vašeho hesla a činností, které jsou prováděny na jeho základě.

Můžete mít pouze jeden účet.

Aktivace účtu může být podmíněna schválením Vašeho zaměstnavatele, pokud je to nutné. Navíc pro účely logistiky může být aktivace Účtu týmu podmíněna předchozím potvrzením prodejce přihlášeného v Gerard® NetClub.

Z objektivních důvodů je možnost registrovat účet a připojit se k věrnostnímu programu popsanému níže k dispozici pouze pro státní příslušníky Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovinska.

Pokud jste profesionálem pocházejícím z jiné země než z těch, které jsou uvedeny výše, a máte zájem o produkty Gerard® a také věrnostní program, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů dostupných na webových stránkách. Rádi vždy uvítáme nové obchodní partnery nebo spolupracovníky.

Vzhledem k možnosti používat webové stránky a implicitně Gerard® NetClub subdoménu a její subsekce či mobilní aplikace, souhlasíte s tím, že následující kroky představují závažné porušení podmínek:Shromažďování informací o webové stránce nebo uživatelích webových stránek bez našeho písemného souhlasu;

  • Modifikování, rámování, renderování (nebo opětovné renderování), zrcadlení, krácení, vkládání, filtrování nebo změna jakéhokoliv obsahu nebo jakýchkoliv informací obsažených na webové stránce bez našeho písemného souhlasu;
  • Přístup k webové stránce nebo její využívání pro konkurenční či antimonopolní účely;
  • Skrývání původu informací přenášených na, z nebo přes web;
  • Vydávání se za jinou osobu;
  • Umožnění jakékoli jiné osobě nebo subjektu, aby se za Vás vydával, a získal tak přístup k webové stránce nebo ji používal;
  • Distribuce virů nebo jiného škodlivého počítačového kódu;
  • Používání webových stránek za jakýmkoli účelem v rozporu s místními, národními, mezinárodními zákony;
  • Používání webových stránek s úmyslem poškodit uživatele či ostatní, nebo způsobem, který by si mohl rozumný člověk vyložit jako pokus o poškození;
  • Obcházení všech námi zavedených opatření, která byla zaměřena na zabránění porušování těchto podmínek.

 

OCHRANA SOUKROMÝCH ÚDAJŮ

Podle právních předpisů o ochraně údajů v různých zemích musíme upozornit zejména na skutečnost, že při registraci na webových stránkách nebo dalším vykonáváním oprávnění uživatele a za účelem umožnění společnostiGerard® plnit své závazky dle těchto podmínek, akceptujete a výslovně schvalujete, že Vaše osobní údaje, které jste uvedli ve formuláři nebo během používání vašeho účtu (i), budou zpracovávány společností Gerard®, jakožto správcem údajů, jeho dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi nebo zmocněnými zástupci včetně vedoucího projektu a (ii) mohou být převedeny do zahraničí na třetí strany, s nimiž Gerard®spolupracuje v rámci tohoto programu. Pouhé návštěvy webových stránek nebo přístup k aplikaci RoofNet nepodléhá registraci.

Požadujeme pouze Vaše osobní údaje, jako je Vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, které nám umožňují potvrdit Vaši totožnost a Vaši profesionalitu v naší obchodní oblasti, a to i v souladu s pravidly KYC. Přitom dodržujeme zásady a pravidla stanovená ve směrnici o ochraně osobních údajů (směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46 / ES), jakož i platné právní předpisy.

Mějte prosím na paměti, že absence těchto údajů může způsobit nemožnost aktivace Vašeho účtu nebo využití výhod věrnostního programu popsaného níže. Pokud chcete zároveň plně využít funkce sdílení, které nabízíme prostřednictvím webových stránek a jejich aplikací, mohli bychom Vás také požádat o vytvoření veřejně viditelného profilu, který může obsahovat Vaše jméno, kontaktní údaje a fotografii.

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, stejně jako právo na úpravu údajů, které se Vás týkají. Za tím účelem můžete jakékoli osobní údaje změnit přímo z Vašeho účtu nebo se můžete obrátit na společnost Gerard® či projektového manažera pomocí kontaktních údajů uvedených výše.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny služby a funkce nabízené prostřednictvím těchto webových stránek. Tato politika ochrany osobních údajů se nevztahuje na služby nabízené jinými společnostmi nebo jednotlivci, a to i tehdy, pokud se tito vztahují k Gerard® Products.

Gerard® může také používat osobní údaje, které klient svěřil uživateli služby Gerard® NetClub, pokud daný uživatel poskytne společnosti Gerard® klientův souhlas týkající se této záležitosti (viz níže Dostupnost projektů). Práva uvedená v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud jde o přístup k osobním údajům a opravu údajů, se vztahují rovněž na údaje klientů.

Společnost Gerard® a rovněž projektový manažer jsou registrováni pro účely zpracování údajů ve svých zemích.

 

VĚRNOSTNÍ PROGRAM

Prostřednictvím služby Gerard® NetClub věrnostního programu je každý prodejce a každý tým odměňován bonusovými body podle níže uvedených pravidel.

Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, realizovaný věrnostní program prostřednictvím služby Gerard® NetClub nemá v úmyslu řídit profesionální rozhodnutí / chování uživatele, ani není zaměřen na úpravu jakéhokoli prodeje / služby zahrnující uživatele.

Za tento program se neplatí žádný přihlašující poplatek.

Věrnostní program realizovaný službou Gerard® NetClub nemá žádné omezené trvání a může být kdykoli ukončen bez předchozího upozornění.

 

Přidělení bonusových bodů

Bonusové body jsou udělovány na základě registrace uživatele a projektu do Gerard® NetClub následujícím způsobem:

Prodejce získává:

bonus 100 bodů při aktivaci svého účtu;

bonus 50 bodů při aktivaci účtu týmem, který potvrzuje, že byl doporučen v rámci služby Gerard® NetClub odpovídajícím prodejcem;

bonusové body po nahrání kompletního projektu do Gerard® NetClub ze strany týmu, který byl doporučen prodejcem. V takovém případě bude počet bonusových bodů tvořen 10% z počtu prodaných Gerard® střešních tašek, které byly použity pro daný projekt.

Tým získává:

200 bonusových bodů při aktivaci účtu týmu;

bonusové body po nahrání dokončeného týmového projektu na Gerard®NetClub. V takovém případě bude počet bonusových bodů roven počtu Gerard® střešních tašek, které byly použity pro daný projekt.

Bonusové body jsou přidělovány na aktivní účet Gerard® NetClub, na základě součtu všech bodů udělených při registraci účtu a následně po potvrzení projektů. Přidělování bonusových bodů může být změněno nebo pozastaveno. Změny způsobu odměňování budou sděleny prostřednictvím těchto podmínek. Čtěte prosím pravidelně příslušné podmínky.

 

Použití bonusových bodů

Bonusové body prodejce jsou aktivovány a mohou být použity, jakmile doporučený tým nahraje dokončenou práci na projektu Gerard®NetClub, ale jen za předpokladu, že příslušný prodejce nashromáždil minimálně 500 bonusových bodů.

Tým může využít své bonusové body, jakmile nashromáždí minimálně 1 000 takových bodů.

Bonusové body mohou být použity výměnou za položky uvedené v RoofNest, které mohou být kombinovány dle vlastního uvážení uživatele v rámci limitu nasbíraných bodů.

Bonusové body nejsou přenosné a nelze je vyměňovat za peníze.

Bonusové body mohou být využívány pouze aktivními uživateli, přičemž "aktivní uživatel" je definován jako každý uživatel, který získal body v posledních [●] měsících.

Gerard® nenese žádnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které by uživatel musel předložit podle svého vnitrostátního práva pro vstup do věrnostního programu nebo pro přijetí položek dostupných prostřednictvím služby RoofNest. Není-li v příslušném daňovém zákoně stanoveno jinak, Gerard® nezodpovídá za případné daně, kterým by uživatel mohl za výše uvedené položky podléhat.

 

Registrace projektu

Projektu je při přihlášení přiřazeno jedinečné náhodné číslo Gerard® NetClub.

Projekty mohou být nahrány uživateli, ale jejich aktivace podléhá schválení ze strany společnosti Gerard® či distributora produktů. Schválení je vydáno po shodě s informacemi poskytnutými uživatelem, který produkt nahrál, zákazníkem, který produkt zakoupil, a na základě umístění projektu.

 

Dostupnost projektů

Projekty registrované na Gerard® NetClub mohou být přístupné jiným uživatelům nebo veřejnosti, na Gerard® NetClub nebo prostřednictvím RoofNet aplikace, výhradně s výslovným souhlasem vlastníka projektu, tento souhlas musí být vydán písemně na fyzické kopii záručního listu vystaveného pro příslušný projekt.

Tým, který nahrává fotky a další podrobnosti o příslušném projektu, chápe a souhlasí s tím, že předávání těchto prvků podléhá informovanému, výslovnému a předchozímu souhlasu majitele projektu o předání a zveřejnění výše uvedených prvků. Takový písemný souhlas je vždy kontrolován před aktivací registrace projektu v Gerard® NetClub. Gerard® však nenese žádnou odpovědnost za pravost souhlasu a podpisu klienta v této záležitosti nebo za jeho nedovolené použití jakýmkoli uživatelem či veřejností, která má přístup do aplikace RoofNet.

Pokud jste vlastníkem projektu a zaznamenáte neoprávněné použití takových prvků, informujte nás co nejdříve. Budeme respektovat Vaše volby omezení sdílení nebo nastavení viditelnosti týkající se příslušného projektu.

 

REFERENCE

Týmům mohou být vystaveny reference prodejcem, s nímž spolupracovali v souvislosti s projektem. Prodejce se bude snažit, aby reference byly objektivní, nikoliv zavádějící a založené na vlastní a přímé zkušenosti s příslušným týmem.

Bez ohledu na výše uvedený obsah, žádná reference, která se na webových stránkách a ve službě RoofNet zobrazuje v souvislosti s týmem, nesmí být kdykoli zpracována jako pokyn nebo doporučení ze strany společnosti Gerard® k uzavření smlouvy o provedení služeb s daným týmem, bez ohledu na to, zda je prodejce, který referenci vydal, zaměstnancem společnosti Gerard®. Takové reference by měly být interpretovány jako osobní názory těch, kteří je vystavují.

 

ZRUŠENÍ ÚČTŮ

Gerard® si vyhrazuje právo zrušit jakýkoli účet a zrušit všechny nepoužité bonusové body nashromážděné kterýmkoli uživatelem z důvodů, které zahrnují, ale nejsou omezeny pouze na: 1) porušení těchto podmínek; 2) nesprávné podání informací nebo zneužití věrnostního programu; 3) porušení jakéhokoli národního, regionálního nebo místního zákona či nařízení v souvislosti s účastí ve věrnostním programu; 4) spáchání podvodů nebo zneužití, které zahrnuje jakoukoli část tohoto programu; 5) vedení více než jednoho aktivního účtu; 6) páchání jakékoliv jiné činnosti na úkor společnosti Gerard®, jejích produktů či jí realizovaného věrnostního programu, a na úkor všeho, co specifikuje společnost Gerard® dle svého uvážení; či 7) GERARD jsi vyhrazuje právo skrýt pasivní účty na mapě Roofnet.

 

OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÁ PRÁVA

Ochranné známky, loga a servisní značky ("Značky") zobrazené na této webové stránce jsou vlastnictvím společnosti Gerard®. Uživatelé či návštěvníci nejsou oprávněni používat tyto značky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Gerard®.

Použití našich webových stránek a mobilních aplikací či služeb Vám nedává žádné vlastnické právo k duševnímu vlastnictví jakéhokoliv intelektuálního obsahu na našich webových stránkách, mobilních aplikacích, v rámci našich služeb nebo obsahu, ke kterému máte přístup. Nejste oprávněni používat obsah z webových stránek a mobilních aplikací, pokud nezískáte naše písemné svolení nebo zákon nestanoví jinak.

Neodstraňujte, nezakrývejte nebo neměňte žádná právní upozornění zobrazená na našich webových stránkách ani v mobilních aplikacích.

Tato webová stránka používá vlastní soubory cookies i cookies třetích stran. Dalším používáním těchto webových stránek souhlasíte s využíváním souborů cookie.